Vägen till återhämtning

Platser att söka sig till för att få hjälp

Att få hjälp när du behöver det är jätteviktigt för att stärka din återhämtningsförmåga. Förutom omsorg från familjemedlemmar och vänner, brukar människor tycka att det är hjälpsamt att vända sig till:

  • Självhjälps- och stödgrupper. Gruppgemenskap kan hjälpa människor att gå igenom och handskas med svårigheter, som exempelvis en nära persons bortgång. Genom att dela information, idéer och känslor kan gruppdeltagarna hjälpa varandra och finna stöd i vetskapen om att de inte är ensamma om att gå igenom det svåra.
  • Böcker och andra publikationer skrivna av människor som har lyckats ta sig igenom motgångar, som att överleva cancer. Dessa historier kan motivera läsaren att hitta strategier som fungerar för just henne/honom.
  • Online-resurser. Information på internet kan vara en källa till idéer, även om kvaliteten på informationen varierar beroende på källa.

För många människor kan det vara tillräckligt att använda sig av sina egna inre resurser samt listan här ovan på förslag till hjälp, för att stärka sin återhämtningsförmåga. Ibland kan det dock hända att en individ fastnar eller har svårt att göra framsteg på sin väg till .

  • En legitimerad professionell inom hälso- och sjukvård, exempelvis en psykolog, kan hjälpa en människa att utveckla en fungerande strategi för att komma vidare. Det är viktigt att du får professionell hjälp om du känner att du inte kan fungera och delta i dina vardagliga aktiviteter, som ett resultat av en traumatisk eller påfrestande livshändelse.

Olika människor känner sig bekväma med olika typer av interaktioner. En del personer kan känna lättnad av att tala med en professionell och ha god behållning av detta, medan andra föredrar att delta i en stödgrupp.

Fortsätt din resa

Blåsippan ute i backarna stå... av Elsa Beskow

Blåsippan ute i backarna stå…

Som en hjälp att summera huvudpoängerna i denna text, kan du tänka dig vägen till återhämtning som en färd på en flotte längs en flod.

När du färdas på floden kan du träffa på stötar, grunt vatten, stormar och vågor. Som i livet, kommer dessa händelser att påverka dig längs vägen.

Under tiden som du färdas längs floden, hjälper det att ha vetskap om tidigare upplevelser för att kunna hantera det som sker. Din resa bör gå enligt en plan, en strategi som du tror ska fungera bra för dig.

Att härda ut och att tro på din förmåga att klara av att ta dig igenom hinder och motgångar är viktigt. Du kan vinna mod och insikt genom att klara av att navigera genom forsar och svåra passager. Att ha goda vänner som sällskap kan vara extra hjälpsamt och hjälpa dig att klara av forsar, strömmar och andra svårigheter.

Du kan gå i land för att vila längs floden. För att kunna avsluta din resa, krävs det dock att du kommer tillbaka till flotten och fortsätter färden.

Den här texten ska inte användas som ersättning för professionell hälso- och sjukvård. Människor som tror att de behöver, eller skulle ha nytta av, vård bör konsultera en psykolog eller motsvarande.


Källa
The Road To Resilience | APA Help Center | American Psychological Association

översättning av Moonchild augusti 2015
The full text of articles from APA Help Center may be reproduced and distributed for noncommercial purposes with credit given to the American Psychological Association. Any electronic reproductions must link to the original article on the APA Help Center. Any exceptions to this, including excerpting, paraphrasing or reproduction in a commercial work, must be presented in writing to the APA. Images from the APA Help Center may not be reproduced.

Share

Liknande artiklar

Sidor: 1 2 3