Vägen till återhämtning

10 sätt att utveckla sin återhämtningsförmåga

Skapa relationer. Goda relationer till familjemedlemmar, vänner eller andra personer är viktigt. Att ta emot hjälp och stöd från dem som bryr sig om dig och lyssnar på dig, stärker din återhämtningsförmåga. En del människor upplever att engagemang i kommunala grupper, trossamfund eller föreningar ger dem socialt stöd och hjälper dem att återfå hoppet. En del människor mår bättre av att hjälpa andra nödställda.

Undvik att se kriser som oövervinneliga problem. Du kan inte förändra det faktum att påfrestande händelser sker, men du kan förändra hur du tolkar och hanterar dessa händelser. Försök att se bortom nuet och till hur framtida förhållanden kan bli lite bättre. Notera alla subtila tecken på att du kanske redan känner dig något bättre under tiden som du hanterar svåra situationer.

Acceptera att förändring är en del av livet. Vissa mål kanske inte längre är uppnåbara på grund av negativa händelser. Att acceptera omständigheter som inte kan förändras, kan hjälpa dig att fokusera på sådant du faktiskt kan förändra.

Rör dig i riktning mot dina mål. Sätt upp realistiska mål. Gör någonting regelbundet – även om det känns som en liten prestation – som gör att du rör dig i riktning mot dina mål. Istället för att fokusera på uppgifter som känns omöjliga, fråga dig själv, ”Vad finns det för något som jag vet att jag kan åstadkomma idag, som hjälper mig att gå i den riktning jag vill?”

Ta till kraftfulla åtgärder. Motverka negativa situationer så mycket du kan. Ta till kraftfulla åtgärder, snarare än att helt ta avstånd från problem och stress och önska att de bara ska försvinna.

Ta möjligheten att utforska ditt inre. Människor lär sig ofta någonting om sig själva och upptäcker att de ha växt i något avseende som ett resultat av sin kamp. Många människor som har upplevt tragedier och svårigheter har rapporterat bättre relationer, större känsla av inre styrka även när de varit sårbara, en ökad känsla av egenvärde, ökad spiritualitet och en större tacksamhet inför livet.

Vårda en positiv självbild. Att utveckla tillit till din förmåga att lösa problem och att lita till dina instinkter stärker din återhämtningsförmåga.

Sätt saker i perspektiv. Även när du går igenom väldigt smärtsamma händelser, försök att sätta den stressande händelsen i en bredare kontext och ha ett långsiktsperspektiv. Undvik att förstora händelsen.

Inta en hoppfull inställning. En optimistisk inställning tillåter dig att förvänta dig att bra händelser ska inträffa i ditt liv. Försök att fokusera på vad du vill, snarare än att oroa dig för sådant du fruktar.

Ta hand om dig själv. Fokusera på dina egna behov och känslor. Delta i aktiviteter som du uppskattar och finner avkopplande. Träna regelbundet. Att ta hand om dig själv hjälper ditt psyke och din kropp att handskas med krävande situationer.

Ytterligare strategier kan fungera stärkande för din återhämtningsförmåga. Exempelvis skriver en del människor om sina innersta tankar och känslor relaterade till eller andra stressfyllda händelser i deras liv. En del människor tycker att meditation och andlighet hjälper dem att återfå hoppet.

Nyckeln är att finna det som kan tänkas fungera för just dig, som en del av din egen personliga strategi för att stärka din återhämtningsförmåga.

Tomtebobarnen och trollet av Elsa Beskow 1910

Tomtebobarnen och trollet av Elsa Beskow 1910

Lär av det förflutna

Några frågor att ställa dig själv

Att fokusera på tidigare erfarenheter och inre styrka kan lära dig vilka strategier som fungerar stärkande för just din återhämtningsförmåga.

Genom att besvara följande frågor om dig själv och dina reaktioner på utmanande livshändelser, kan du upptäcka hur du kan handskas mer funktionellt med svårigheter du drabbas av.

Undersök följande:

 • Vilken typ av händelser har varit mest stressande för mig?
 • Hur har dessa händelser vanligen påverkat mig?
 • Har jag tyckt att det har varit hjälpsamt att tänka på viktiga människor i mitt liv när jag varit stressad och mått dåligt?
 • Till vem har jag sökt mig för att få stöd när jag gått igenom en traumatisk eller stressfylld upplevelse?
 • Vad har jag lärt mig om mig själv och mina interaktioner med andra människor under svåra perioder?
 • Har det varit hjälpsamt för mig att finnas där för någon annan som går igenom en liknande upplevelse?
 • Har jag klarat av att komma över hindren, och om, hur lyckades jag med det?
 • Vad har hjälpt mig att känna mig mer hoppfull inför framtiden?

Var flexibel

Att ha god återhämtningsförmåga innebär att du behåller flexibiliteten och balansen i ditt liv, samtidigt som du går igenom stressande och traumatiska händelser.

Detta sker på olika sätt, exempelvis:

 • Att lära dig att uppleva olika känslor, samtidigt som du uppmärksammar behov av att undvika att uppleva dem i perioder, för att fortsätta att fungera i vardagen.
 • Gå vidare och ta itu med dina problem och möt kraven som finns i det dagliga livet, men gå också undan emellanåt för att vila och fylla på din energi.
 • Spendera tid tillsammans med dem som står dig nära för att få stöd och uppmuntran, samtidigt som du också tar hand om dig själv.
 • Förlita dig på andra men också på dig själv.

Nästa sida:

 • Platser att söka sig till för att få hjälp
 • Fortsätt din resa

Källa
The Road To Resilience | APA Help Center | American Psychological Association

Share

Liknande artiklar

Sidor: 1 2 3