Vad är en sund relation?

Sunda präglas av ömsesidig respekt, rättvis fördelning och ömsesidigt förtroende. Sunda bygger på tron ​​att båda parter är jämlika och att makt och kontroll i relationen delas lika.

Några egenskaper hos en sund relation:

Respekt – att lyssna på varandra, värdera varandras åsikter och lyssna på ett icke-dömande sätt. Respekt handlar också om att försöka förstå och bekräfta den andres känslor.

Förtroende och stöd – att  stödja varandras mål i livet, med respekt för varandras rätt att ha egna känslor, åsikter, vänner, aktiviteter och intressen. Det är att värdera partnern som individ.

Ärlighet och – att kommunicera öppet och sanningsenligt, att erkänna misstag och fel, att erkänna tidigare användning av våld och acceptera sitt eget ansvar.

Delat ansvar – att familjen eller paret tar beslut tillsammans och ömsesidigt kommer överens om en arbetsfördelning som är rättvis för båda parter. Att föräldrapar delar föräldraansvaret och fungerar som positiva, icke våldsamma förebilder för barnen.

Ekonomiskt partnerskap – att man i äktenskap och samboförhållanden tar ekonomiska beslut tillsammans och ser till båda parter gynnas av finansiella arrangemang.

Förhandling och rättvisa – att man är villig att kompromissa, acceptera förändring och söka ömsesidigt tillfredsställande lösningar på konflikter.

Icke-hotande beteende – att prata och agera på ett sätt som främjar båda parters känsla av säkerhet i relationen. Båda ska känna sig bekväma och trygga med att uttrycka sig själva och med att engagera sig i era dagliga aktiviteter.

Så… är din relation sund?

 1. Kan du säga vad du gillar eller beundrar hos din partner?
 2. Är din partner glad att du har andra vänner?
 3. Är din partner glad över dina prestationer och ambitioner?
 4. Frågar din partner efter, och respekterar, dina åsikter?
 5. Lyssnar hen verkligen på dig?
 6. Kan hen tala om sina känslor?
 7. Har din partner en bra relation med sin familj?
 8. Har hen har goda vänner?
 9. Har hen andra intressen förutom dig?
 10. Kan hen ta ansvar för sina handlingar utan att skylla sina misstag på andra?
 11. Respekterar din partner din rätt att fatta egna beslut som påverkar ditt eget liv?
 12. Är du och din partner vänner? Bästa vänner?

Om du svarade ”ja” de flesta av dessa frågor är du förmodligen inte i ett förhållande där det finns risk för destruktivitet. Om du svarat ”nej” på några, eller de flesta, av dessa frågor finns det en risk att du befinner dig i en destruktiv relation. Fortsätt med nästa uppsättning frågor.

Är din partner sund?

 1. När din partner blir arg, gör hen sönder eller kastar saker?
 2. Tappar din partner humöret lätt?
 3. Är din partner svartsjuk på dina vänner eller på din familj?
 4. Förväntar sig din partner att få veta var du har varit när du inte är med henom?
 5. Tror din partner att du är otrogen mot henom om du pratar med eller dansar med någon annan?
 6. Dricker din partner, eller ta droger, eller vräker i sig mat – nästan varje dag?
 7. Kan hen förlöjliga-, göra narr av-, eller sätta dig på plats?
 8. Tror din partner att det finns vissa situationer där det är okej för en man att slå en kvinna, eller en kvinna att slå en man – eller att män slår män, kvinnor slår kvinnor?
 9. Tycker du mindre om dig själv än vanligt när du har varit med din partner?
 10. Är du någonsin själv rädd för din partner?

Om du svarat ”ja” på frågorna i denna grupp bör du vara försiktig och tänka på din säkerhet.

Har du hälsosamma ?

Gränser är avgörande för en sund relation. Gränser klargör var Du slutar och var Jag börjar, vilka problem tillhör Dig och vilka problem tillhör Mig.

Vad är gränser? Precis som husägare drar fysiska linjer runt sin egendom, måste vi ställa mentala, fysiska, emotionella och andliga gränser för våra liv för att hjälpa oss att skilja vad som är vårt ansvar och vad som inte är det… säger Dr Henry Cloud.

Var och en av oss har gränser, av vilka en del går outtalade, i många områden i våra liv. Vi sätter gränser när det gäller fysisk närhet och beröring, vilka ord som är acceptabla när vi blir tilltalade, ärlighet, emotionell närhet (till exempel hur mycket vi själva visar för andra). När en, eller båda personerna, i en relation har svårt med gränser, lider relationen.

Följande egenskaper visar på problem med att fastställa och upprätthålla gränser:

 • Berättar allt.
 • Pratar på en intim nivå redan vid det första mötet.
 • Blir förälskad i en ny bekantskap.
 • Blir förälskad i vem som helst som erbjuder stöd.
 • Blir överväldigad/uppslukad av en person .
 • Agerar på den första sexuella impulsen.
 • Är sexuell för din partners skull, inte för din egen.
 • Går emot personliga värderingar, eller rättigheter, för att behaga andra.
 • Märker inte när någon invaderar dina gränser.
 • Märker inte när någon annan visar olämpliga gränser.
 • Accepterar mat, gåvor, beröring, eller sex som du inte känner dig bekväm med.
 • Berör en person utan att fråga.
 • Tillåter att någon annan att tar så mycket de kan, och kommer åt, från dig.
 • Låter andra beskriva din verklighet.
 • Låter andra definiera dig.
 • Tror att andra kan förutse dina behov.
 • Förväntar dig att andra ska uppfylla dina behov automatiskt.
 • Faller ihop så att någon annan måste hand om dig.
Händer

Händer

Originaltext: Characteristics of Healthy Relationships

© Översättning av Rebellen och SvartaKatten 21 mar 2012
Du får kopiera denna översättning och använda den i ICKE kommersiellt syfte på villkor att du anger källan vuxnabarn.nu,
länkar tillbaka till denna sida med en klickbar länk, samt att du inte gör några ändringar i texten.

Share

Liknande artiklar