Självhjälpstips för posttraumatiskt stressyndrom

Återhämtning från posttraumatiskt stressyndrom () är en gradvis, pågående process. Läkning sker inte över en natt. Minnena av traumat kommer heller inte att försvinna helt och hållet, någonsin. Detta kan göra att livet känns svårt ibland. Men det finns mycket du kan göra för att hantera kvarvarande symtom och minska ångest och rädsla.

Självhjälpstips för PTSD 1: Sök stöd hos andra människor

Posttraumatiskt stressyndrom kan göra att du känner dig ensam och isolerad från andra. Det kanske är frestande att dra sig tillbaka från sociala aktiviteter och ifrån dina närmaste. Men det är viktigt att hålla kontakten med livet och med de människor som bryr sig om dig. Stöd från andra människor är avgörande för din återhämtning från PTSD, så be dina nära vänner och familjemedlemmar om hjälp och stöd.

Överväg också att gå med i en stödgrupp för överlevare av samma typ av som du upplevt. Stödgrupper för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan hjälpa dig så att du känner dig mindre isolerad och ensam. De ger också ovärderlig information om hur man handskas med symptom och hur man arbetar med sin återhämtning. Om du inte kan hitta en stödgrupp där du bor, leta efter en grupp på nätet istället.

Självhjälpstips för PTSD 2: Undvik alkohol och droger

När du kämpar med svåra känslor och traumatiska minnen kan det vara frestande att självmedicinera med alkohol eller droger. Men, medan alkohol eller droger kan göra att du tillfälligt mår bättre, förvärrar de symptomen på posttraumatiskt stressyndrom i det långa loppet. Drogmissbruk förvärrar flera av symptomen, inklusive känslomässig avtrubbning, social isolering, ilska och . Det stör också behandlingen och kan förvärra problemen hemma med familjen och i dina relationer.

Självhjälpstips för PTSD 3: Utmana din känsla av hjälplöshet

Att övervinna sin känsla av hjälplöshet är nyckeln till att övervinna posttraumatiskt stressyndrom. Traumat lämnar dig maktlös och sårbar. Därför är det viktigt att påminna sig själv om att man även har starka sidor och färdigheter som kan hjälpa till när man går igenom svåra saker.

Ett av de bästa sätten att återta känslan av makt är genom att hjälpa andra: Bli volontär, ge blod, hjälp en vän i nöd eller donera till ett välgörenhetsprojekt som ligger dig varmt om hjärtat. Att bidra till positiva saker utmanar känslan av hjälplöshet, vilken är ett vanligt symptom vid PTSD.

Positiva sätt att hantera PTSD

  • Lär dig mer om trauma och PTSD
  • Gå med i en stödgrupp
  • Öva avslappningstekniker
  • Anförtro dig åt en person som du litar på
  • Tillbringa tid med positiva människor
  • Undvik alkohol och droger

Posttraumatiskt stressyndrom i familjen

Om en nära har posttraumatiskt stressyndrom är det viktigt att du tar hand om dig själv och ser till att få extra stöd för egen del. PTSD kan vara en tung belastning för familjen. Det kan vara svårt att förstå varför din nära och kära inte öppnar upp sig för dig, varför han eller hon är mindre tillgiven och mer instabil. Symptomen på PTSD kan också resultera i arbetslöshet, och andra stressande problem.

Att låta din familjemedlem med PTSD dominera ditt liv och bortse från dina egna behov är ett bombsäkert recept för utbrändhet. För att kunna ta hand om din nära och kära måste du först ta hand om dig själv. Det är också bra om du lär dig allt du kan om posttraumatiskt stressyndrom. Ju mer du vet om symptomen och behandlingsalternativen, desto bättre rustad du kommer att vara att hjälpa din nära och kära och se saker och ting ur ett hälsosamt perspektiv.

Att hjälpa en när och kär med PTSD

Ha tålamod och förståelse. Att bli bättre tar tid. Även professionell behandlingen av PTSD tar tid. Ha tålamod med den takt som återhämtningen sker i och lyssna på din närstående med sympati. En person med PTSD kan behöva prata om den traumatiska händelsen om och om igen. Detta är en del av läkningsprocessen, så undvik frestelsen att säga till din anhöriga att ”sluta älta det förflutna” och att ”gå vidare”.

Försök att förutse och förbereda dig för ”triggers”. En ”trigger” vid PTSD är något som aktiverar de traumatiska minnena. Vanliga utlösande faktorer är årsdagar av händelser, människor eller platser som förknippas med traumat, objekt, ljud eller lukter. Har traumat bestått av fysiska övergrepp kan sex, annan fysisk aktivitet eller beröring utlösa traumatiska minnen. Har man blivit överfallen med kniv kan knivar vara en trigger. Om du är medveten om vad som kan orsaka en upprörd reaktion kommer du att vara bättre rustad att stötta och hjälpa din kära att lugna ner sig.

Ta inte symptom på PTSD personligt. Vanliga symptom på posttraumatiskt stressyndrom innefattar känslomässig avtrubbning, ilska och social tillbakadragenhet. Om din nära och kära verkar frånvarande, irriterad, eller avstängd, kom ihåg att detta inte har något med dig att göra, eller med ert förhållande.

Försök inte tvinga din nära och kära till att prata om det traumatiska. Det kan vara mycket svårt för personer med PTSD att tala om sina traumatiska upplevelser. För vissa kan det till och med göra saken värre. Försök aldrig att tvinga din närstående till att öppna upp sig. Men låt honom eller henne veta att du finns där när han eller hon själv är beredd att prata.

Motvalls

Motvalls

Delvis fritt översatt från denna sida: Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD): Symptoms, Treatment and Self-Help

Översättning och sammanställning SvartaKatten sep 2012

Share

Liknande artiklar