Överlevnadsmanual

Överlevnadsmanual för dig som har en relation till en narcissistisk person:

Turn around…

 • Lär dig så mycket du kan om narcissistisk personlighetsstörning (antisocial och borderline) och de strategier som människor med dessa störningar använder. Bland annat , lögner, känslomässig och ekonomisk utpressning, dubbla budskap, härskartekniker, och mer eller mindre förtäckta .
 • Sluta förklara dig och försvara dig mot lögner (”Tråkigt att du tror att… det här är vad jag tycker, vill, behöver, känner…”)
 • Låt inte N, eller någon annan, inbilla dig att du har någon eller att det är du som är störd (f ö N favoritstrategi, att skuldbelägga andra för ALLT och att projicera sina egna brister och dysfunktionella beteenden på andra)
 • Ta till dig att det inte är ditt sätt att reagera som är onormalt, utan att det onormala är N sätt att agera.
 • Ingenting du gör eller säger kan få N att förstå eller ändra sig, du har att göra med en störning – som du inte kan ”bota”.
 • N kan inte ändra på sig även om han/hon säger sig vilja det. N anser inte att det är något fel på honom/henne.
 • I detta fall är det ”eNs fel att två träter”, den andre försöker bara försvarar sig, ”överleva”. Det enda du kan påverka är att du väljer att sluta försvara dig och lämnar relationen, situationen eller arbetsplatsen. Blir du sen förföljd och trakasserad så är det ”bara” N som kränker dig, inte du själv.
 • Bryt tystnaden (och isoleringen?) och tala med andra om misshandeln, ett nätverk av folk som ”vet” är ovärderligt. Du har inget att skämmas för även om N jobbat hårt för att få dig att tro det.
 • Lär dig (först intellektuellt och sen känslomässigt) att du inte har någon skuld till den misshandel du utatts för, du är drabbad, PUNKT!

…walk away…

Koi Fish av Nick La, N.Design Studio

Koi Fish av Nick La, N.Design Studio

 • Läs och lär dig så mycket du kan om , kris, och .
 • Återupplev relationen, i detalj, utifrån dina nya kunskaper och insikter.
 • Ta bara hjälp av andra som kan lyssna och bekräftar dig, sunda vänner, stödgrupper och terapeuter som är kunniga på området. Fel bemötande kan förvärra situationen!
 • Undvik att tänka ”jag borde ha insett/förstått/gjort…N är mästare i att manipulera och ljuga. Tänk istället ”nu förstår jag att/varför/hur…”
 • Sluta leta efter det du förlorat. Det fanns aldrig! Du kommer aldrig att ”nå fram”, få en förklaring eller någon ursäkt – acceptera att det inte blir något avslut.
 • N är inte intresserad av att reda ut konflikter. Det rör sig inte om några missförstånd utan om mer eller mindre medvetna manipulativa strategier.
 • Det finns ett svar på frågan ”varför?” Du råkade befinna sig på fel plats vid fel tillfälle och var ett medel för N att få vad denne ville ha (makt, pengar, sex, familj, spänning, status, en position, en titel, en egendom…)
 • Det kan vara bra att ta till sig att Dr Jekyll inte är den goda sidan. De är inte två, de är ett – partners in crime. Och om du är på väg att avslöja/avvisa Mr/Mrs Hyde så kommer N att använda alla medel för att försöka få dig på kroken igen.

…and never look back.

 • Gå inte in i några diskussioner, det är N försök att dra in dig igen/behålla kontrollen. ”Never argue with an idiot. They’ll only drag you down to their level and beat you with experience.” En ärlig, ansvarsmedveten och välvillig person har inte en chans mot en lögnaktiv, manipulativ, skamlös och empatilös N.
 • Reagera inte på provokationer i mail, sms eller brev. Måste du svara?! Om det krävs att du svarar, skriv ett svar och ”censurera” det (ta hjälp av en god vän) så att det blir kortfattat, formellt och objektivt innan du skickar det.
 • Praktisera ”Ingen kontakt” – Get out, and stay out! Ta ut skilsmässa, avsluta alla och alla affärer, säg upp dig, säg upp bekantskapen, gå ur föreningen, flytta, gör det som krävs för att skydda dig själv från fortsatta övergrepp, de kommer alltid som ett brev på posten förr eller senare.
 • Lämna inte ut någon information om dig själv och ditt liv, N finner alltid på ett sätt att använda detta emot dig.
 • Om nödvändigt/möjligt så se till att det finns ”vittnen” om du måste ha ett möte med N.
 • Måste du ha kontakt med N, för att ni har gemensam vårdnad, så håll en mycket formell distans. Dokumentera om möjligt all kommunikation, förslagsvis via mail. Uppgörelser bör förhandlas fram, skrivas ner och undertecknas i närvaro av en utomstående oberoende person (försök behålla tålamod och lugn samt att presentera Win-Win scenarion).
 • Om möjligt undvik vårdnadstvister. Undvik att gå in i konflikt (svara på projektioner) och komma med motanklagelser. Om N tvistar om enskild vårdnad så försök behålla lugn och tillit. Tänk långsiktigt och lägg energin på att visa vem som har barnets bästa för ögonen.
 • Prata inte illa om den andre inför barnen. Det är barnmisshandel! (bekräfta barnets känslor ”objektivt” och samtala kring handling/beteende, inte person)
 • När du kommit ut på andra sidan kan du börja titta på de saker du förhoppningsvis har lärt om andra och om dig själv. T ex att det finns folk som inte vill en väl och andra som lyfter en och bär en när man inte orkar själv om man tar mod till sig och ber om hjälp. Samt att du antagligen är för ”snäll”, mer värdefull och starkare än du trott.
 • Du är en ””, kanske ända sen barndomen, nu är det dags att LEVA!
 • Den andre kanske inte släpper taget men du kan välja att göra det. Släpp taget!
 • När du kan sluta ”skvallra” om narcissisten vet du att du äntligen är FRI! Att den personen inte stjäl någon energi alls från dig längre. Att du gått vidare även om han/hon aldrig gör det.

Just because they didn’t mean to hurt you doesn’t mean it didn’t hurt

Abstract Phoenix av Nick La, N.Design Studio

Abstract Phoenix av Nick La, N.Design Studio

© Reloaded 2008
Du får kopiera denna text och använda dem i ICKE kommersiellt syfte på villkor att du anger källan vuxnabarn.nu,
länkar tillbaka till denna sida med en klickbar länk, samt att du inte gör några ändringar i texten.

Share

Liknande artiklar