Alice Miller

(1923-2010) var en polsk-schweizisk psykolog och författare, som blev världskänd för sina böcker om , vilka har blivit översatta till flera språk. Efter att ha arbetat som enligt psykoanalytisk teori i många år såg Miller ett mönster i sina patienters problematik: genom övergrepp från föräldrarna under barndomen. Hon slutade då som  och vigde resten av sitt liv åt att göra efterforskningar och skriva böcker om barndomstrauman och hur de påverkar vuxenlivet.

Hoppa till:
Länkar, artiklar och media | Böcker av Alice Miller

Alice Miller (1923-2010)

Alice Miller (1923-2010)

Millers traumamodell omfattade alla former av övergrepp mot barn, inklusive sådana som var allmänt godtagna, som t.ex. barnaga, som hon kallade den svarta pedagogiken. Hon ansåg att barnaga orsakar hjärnskador, psykisk sjukdom, och våldsamma tendenser. Miller lovordade ofta Sverige som det första landet i världen att förbjuda barnaga.

Inledningen av Millers första bok, Det självutplånande barnet, som först publicerades 1979, innehåller en rad som sammanfattar hennes åsikter:

Erfarenheten har lärt oss att vi bara har ett bestående vapen i kampen mot psykisk ohälsa. Den känslomässiga upptäckten och känslomässiga acceptansen av sanningen i vår enskilda och unika barndomshistoria.

Miller menade att grunden till psykiska problem är maktförhållandet mellan barn och förälder: Ett barn är beroende av sina föräldrar från födseln till början av tonåren, medan föräldrarna inte är beroende av barnet. När en förälder medvetet eller omedvetet begår övergrepp (fysiska, sexuella, verbala) mot sina barn kan barnet inte hantera detta utan måste istället tränga bort händelsen. Dessa trauman försvinner dock inte utan lagras istället i det undermedvetna. Dessa kommer sedan att påverka personen under resten av livet i form av t.ex. psykiska besvär, missbruk eller våld. Skadan kan repareras, menade Miller, om individen görs medveten om sin personliga bakgrundshistoria och ges möjlighet att som vuxen bearbeta upplevelserna från barndomen.

Många av de traditionella psykologiska skolorna, som t.ex. Sigmund Freuds psykoanalys, ser barndomen som roten till den lidande vuxnes problem. Skillnaden mellan Miller och dessa är att Miller anser att problemen beror på föräldrarna. Hon ansåg att traditionell är skadlig, och att den lägger skulden på barnet. I sina böcker tog hon också avstånd från psykoanalysen och liknade den vid den svarta pedagogiken. Miller lånade dock ofta koncept och termer från andra psykologiska skolor.

Hon hävdade att all psykisk sjukdom, kriminalitet och även sådant, som att falla offer för religiösa sekter, har sin grund i barndomstrauman och den inre smärta som traumana orsakar när den traumatiserade inte får hjälp av en yttre hjälpare, som hon kom att kalla . I alla kulturer ”är det högsta lag att skona föräldrarna”, skrev Miller. Även psykiatriker, psykoanalytiker och psykologer är omedvetet rädda för att skylla föräldrarna för psykiska störningar hos deras klienter, menade hon. Enligt Miller var också hälso- och sjukvårdspersonal varelser som internaliserat den svarta pedagogiken under sin barndom. Religion var, enligt Miller, en starkt faktor bakom den svarta pedagogiken. Hon ansåg att religion är en av de primära orsakerna till att barn utsätts för övergrepp. Miller använde ofta dessa två Bibelcitat som exempel:

Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig.
~ 2 Mos. 20:12

Den som spar sitt ris, han hatar sin son, men den som älskar honom agar honom i tid.
~ Ords. 13:24

Miller kallade ECT (elektrokonvulsiv behandling) ”en kampanj mot rättigheten att minnas” och i sin bok Riv tigandets mur kritiserade hon också de psykoterapeuter som rådde sina klienter att förlåta sina föräldrar för de kränkningar de utsatts för. Hon hävdade att tvånget att förlåta bara förhindrar återhämtningen, som endast kan ske genom att minnas sin egen sanning och känna barndomens smärta. Enligt Miller var flertalet psykoterapeuter rädda för denna sanning, i och med att de arbetade under inflytande från både västerländska och orientaliska religioner, vilka alla predikar förlåtelse. Hon trodde inte på att förlåtelse kan få hatet att försvinna, utan att förlåtelsen bara dolde och täckte över hatet, som istället tog sig annat utlopp, nämligen i form av förskjutning av känslan på olika syndabockar. Detta förklarade hon i sina psykologiska biografier över Adolf Hitler och Jürgen Bartsch, vilka båda utsatts för trauman i barndomen, enligt Miller.

Gemensamt för alla Millers skrifter är hur hon förklarar varför människor helst inte vill veta av och minnas sin egen utsatthet från barndomen: Det är för att människor vill undvika den outhärdliga smärtan. Istället finns traumat endast i det undermedvetna och återupprepas med nästa generations barn.

Länkar, artiklar och media

Millers egen hemsida: Alice Miller – Child Abuse and Mistreatment

Humiliations, spankings and beatings, slaps in the face, betrayal, sexual exploitation, derision, neglect, etc. are all forms of mistreatment, because they injure the integrity and dignity of a child, even if their consequences are not visible right away. However, as adults, most abused children will suffer, and let others suffer, from these injuries. This dynamic of violence can deform some victims into hangmen who take revenge even on whole nations and become willing executors to dictators as unutterably appalling as Hitler and other cruel leaders. Beaten children very early on assimilate the violence they endured, which they may glorify and apply later as parents, in believing that they deserved the punishment and were beaten out of love.

DN.se: Kroppens revolt

Det är tjugofem år sedan den schweiziska psykoanalytikern Alice Miller nådde världsrykte med ”Det självutplånande barnet”, en bok som blev en uppenbarelse för hundratusentals människor som vandrat mellan analyssoffor och gruppterapier för att lösa sina neurotiska problem.

Miller lyckades sätta ord på något som många människor upplevde men som för de flesta förblivit ogripbart och – kanske framför allt – som dittills inte ingått i det allmänna medvetandet. Vad är ångest och depression? Varför denna hopplöshet och brist på energi hos vuxna människor som utåt sett har gott självförtroende och lever ett framgångsrikt liv? Som själva anser att de haft ambitiösa föräldrar och en uppväxt som inte lämnar mycket övrigt att önska.

SvD: Alice Miller tog alltid ställning för barnen

AVLIDEN IKON. Hennes envisa betonande av barnets synvinkel hade under 70- och 80-talen stort inflytande på kulturen, och hennes böcker gick ut i upplagor som få andra psykologer varit i närheten av. I april avled författaren bakom ”Det självutplånande barnet”.

The Natural Child Project: Alice Miller Library
Många olika artiklar, bland andra:

  • Adolf Hitler: How Could a Monster Succeed in Blinding a Nation?
  • Childhood: The Unexplored Source of Knowledge
  • Childhood Trauma
  • Cruelty or Tenderness

Youtube: projectEnlightenment

This channel is dedicated to the works of Alice Miller.

.

ZNet: The Drama of the Gifted Therapist by Mark t. Harris

The first news in the English-speaking media of writer Alice Miller’s April 14 death wasn’t reported until more than a week later. Apparently, the notoriously private Miller had not wanted news of her death immediately publicized. But when the story finally broke it quickly became apparent that even in death Miller’s views on the far-reaching consequences of child abuse would continue to engender debate.

Indeed, the first news of her death in the South African TimesLive on April 23 described Miller as a psychology writer who claimed that “Adolf Hitler was bad because he was spanked as a boy.” Thus in a few words the writer trivialized the immense historic work of this author of 13 books, including 1981’s groundbreaking “The Drama of the Gifted Child” (originally published in 1979 as “Prisoners of Childhood”). Instead Miller’s views were described as still “controversial.”

By controversial the writer obviously meant questionable or unproven. But if Miller’s intellectual legacy is controversial it’s so perhaps in the way 19th century physician Ignaz Semmelweis’s claim that infectious disease could be prevented by hand washing was once controversial. In fact, “The Drama of the Gifted Child” is one of those seminal books whose influence is rightly measured less in copies sold (and it has sold more than a million) than in the way its insights into the human condition have seeped into the cultural topsoil.

nospank.net: Alice Miller Index
Texter av Alice Miller, bland andra:

  • FOR YOUR OWN GOOD: Hidden cruelty in child-rearing and the roots of violence Fourth edition, 2002
  • Offered here in its entirety!
  • Truth or Illusion?, Afterword to the Second Edition (1984) of For Your Own Good
  • The misled brain and the banned emotions, September 2008
  • The Roots of Violence are NOT Unknown, By Alice Miller, August 2008.

Böcker av Alice Miller

Årtalen gäller den tyskspråkiga utgåvan.

1979, 1996, 1999

Svenska: Det självutplånande barnet och sökandet efter en äkta identitet
Norska: Barneskjebner: Tre foredrag om narsissisme og psykoanalyse
Engelska: Prisoners of Childhood eller The drama of the gifted child: the search for the true self
Tyska: Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst eller Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst: Eine Um- und Fortschreibung

1980, 1998

Svenska: I begynnelsen var uppfostran
Norska: I begynnelsen var oppdragelsen
Engelska: For Your Own Good: Hidden Cruelty in Child-rearing and the Roots of Violence
Tyska: Am Anfang war Erziehung

1981, 1998

Svenska: Du skall icke märka: Variationer över paradistemat
Norska: Du skal ikke merke: Variasjoner over paradistemaet
Engelska: Thou Shalt Not Be Aware
Tyska: Du sollst nicht merken: Variationen über das Paradies-Thema

1985

Svenska: Bilder från en barndom: 66 akvareller och en essä
Engelska: Pictures of a Childhood
Tyska: Bilder einer Kindheit

1988, 1996

Svenska: Den dolda nyckeln
Norska: Den ubrukte nøkkelen
Engelska: The Untouched Key: Tracing Childhood Trauma in Creativity and Destructiveness
Tyska: Der gemiedene Schlüssel

1988, 1995

Svenska: Den bannlysta vetskapen
Norska: Den forbudte viten
Engelska: Banished Knowledge: Facing Childhood Injuries
Tyska: Das verbannte Wissen

1990, 1996, 2003

Svenska: Riv tigandets mur: Sanning byggd på fakta
Engelska: Breaking Down the Wall of Silence
Tyska: Abbruch der Schweigemauer

1998

Svenska: Vägar i livet: Sju berättelser
Engelska: Paths of Life: Seven Scenarios
Tyska: Wege des Lebens: Sieben Geschichten

2001

Engelska: The Truth Will Set You Free: Overcoming Emotional Blindness and Finding Your True Adult Self
Tyska: Evas Erwachen: Über die Auflösung emotionaler Blindheit

2004

Engelska: The Body Never Lies: The Lingering Effects of Cruel Parenting
Tyska: Die Revolte des Körpers

2006

Tyska: Bilder Meines Lebens

2007

Engelska: Free From Lies: Discovering your true needs
Tyska: Dein gerettetes Leben: Wege zur Befreiung

2009

Engelska: From Rage to Courage: Answers to reader’s letters

 

Sök böckerna hos:
Adlibris | Bokia.se | Bokus | CDON.COM | LIBRIS – Kungliga Biblioteket (KB)

Sök auktioner med begagnade böcker:

© Sammanställning av SvartaKatten mar 2012
Du får kopiera denna sammanställning och använda den i ICKE kommersiellt syfte på villkor att du anger källan vuxnabarn.nu,
länkar tillbaka till denna sida med en klickbar länk, samt att du inte gör några ändringar i texten.

Share

Liknande artiklar