Testa dig själv – NPI, Narcissistic Personality Inventory

Narcissistic Personality Inventory (NPI) är det mest använda mätinstrumentet för att mäta narcissism i den socialpsykologiska forskningen. Ett fyrtiofrågors test där man måste välja ett av två val per fråga är den mest använda varianten av testet, men det finns även andra varianter. NPI baseras på DSM-III:s kliniska kriterier för narcissistisk personlighetsstörning, men det är utformat för att mäta dessa kriterier i normalbefolkningen.

Narcissism används som både ett vardagligt och ett kliniskt begrepp. Narcissism som ett vardagligt personlighetsdrag innefattar också en del av de kliniska personlighetsdragen men inte i lika hög utsträckning. NPI kan sägas mäta ”normal” eller ”subklinisk” – gränsfall till patologisk, men fortfarande ”normal” – narcissism. Det innebär att människor som har mycket höga poäng på NPI inte nödvändigtvis uppfyller kriterierna för diagnosen narcissistisk personlighetsstörning.

Mätskalan/mätinstrumentet utvecklades av Raskin och Hall (1979) och sedan dess har det skett en del forskning på NPI. Bland annat har man plockat bort en del av de frågor som ursprungligen ingick i testet, eftersom de visade sig inte ha någon signifikant påverkan på resultatet. Kvar har alltså blivit 40 frågor. Vidare har man gjort faktoranalyser för att ta reda på vilka personlighetsfaktorer som ingår i skalan. Raskin och Terry (1988) identifierade sju olika faktorer i NPI. Sedan dess har flera andra studier undersökt faktorstrukturen i NPI med varierande resultat. Vissa studier hittar tre faktorer, medan andra rapporterar fyra faktorer. Man kan därför konstatera att faktorstrukturen, vad gäller NPI, egentligen är okänd. Men i vårt facit redovisas ändå Raskins och Terrys faktorindelning. NPI har även blivit översatt till svenska av Kansi (2003), men den översättning som vi publicerar här är vår egen översättning.

Forskning har visat att människor som får höga poäng på NPI är mer benägna att fuska i spel, vara otrogna, använda mer resurser åt sig själva medan de lämnar färre resurser kvar åt andra, sätta större värde på materiella ting och vara överdrivet engagerade sitt yttre. Författare Drew Pinsky och S. Mark Young, professor i ”entertainment business” vid University of Southern California har jämfört narcissism hos kändisar med narcissism hos den allmänna befolkningen genom att använda NPI. Föga förvånande visade testerna att kändisar är betydligt mer narcissistiska än befolkningen i allmänhet.

Vidare läsning

  • Robert Raskin and Calvin Hall (1979) A narcissistic personality inventory. Psychological Reports: Volume 45, 590-590.
  • Robert Raskin and Howard Terry (1988) A principal-components analysis of the Narcissistic Personality Inventory and further evidence of its construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 890-902.
  • Robert Emmons (1984) Factor analysis and construct validity of the narcissistic personality inventory. Journal of Personality Assessment, 48, 291-300.
  • Juliska Kansi (2003) The narcissistic personality inventory: Applicability in a Swedish population sample. Scandinavian Journal of Psychology, 44, 441-448.

På nästa sida kommer själva testet, NPI

© SvartaKatten jan 2012
Du får använda denna översättning och introduktionstext på villkor att du anger källan vuxnabarn.nu,
länkar tillbaka till sidan http://vuxnabarn.nu/narcissism/testa-dig-sjalv-npi-narcissistic-personality-inventory/
samt att du inte gör några ändringar i texten.

Share

Liknande artiklar

Sidor: 1 2