Narcissismens grundproblematik

ur boken ”Men jag då?” av Sandy Hotchkiss

Osunda narcissister har ännu inte utvecklats känslomässigt eller moraliskt, oavsett ålder. Dessa människor kan inte heller uppskatta, eller för det mesta inte ens se, andra människors existens eller känslor. Narcissister må vara imponerande och fascinerande men bakom åthävorna eller charmen gömmer sig en psykisk invalid med en moralisk utveckling på en tvåårings nivå.

Narcissistens karakteristiska tänkesätt och beteende beskriver jag i bokens första del som de sju dödssynderna. Några av dem, övertygelsen om att man har rätt att ställa absoluta krav på och den vrede som följer om kraven trotsas, arrogansen och storhetsföreställningarna, är välbekanta fasetter av Narcissism.

hör till de mest svåruthärdliga av alla mänskliga känslor oavsett ålder eller livsskede. Till skillnad från skuldkänslor är den inte en orättfärdig handling utan det plågsamma medvetandet om en svår personlig brist. Första gången vi upplever att mamma eller den person som är vårt primära föremål för kärlek skäms för oss när vi är i ettårsåldern och kommer springande och är glada över något. Istället för att dela vår glädje rynkar hon ögonbrynen och säger ”Nej!” Detta oväntade ogillande krossar föreställningen om den makt och betydelse som vi tycker oss ha vid den åldern och som vi har hämtat från det nära bandet med henne. Utan förvarning har vi fördrivits ur paradiset, och anledningen är att vi har varit stygga. Vi fylls av över att vi är stygga. För vissa barn är denna erfarenhet som upprepas gång på gång i socialiseringsprocessen så förödande att de aldrig riktigt kommer över den och under resten av livet undviker sådana människor att göra något som fyller dem med .

Narcissistens drömvärld kan ha en förförisk lockelse som lovar att svepa in dig i sin skimrande slöja. Deras ytliga charm kan vara betagande och de ter sig ofta mångfasetterade, färgstarka och spännande när de drar in dig i sitt narcissistiska nät. Att bli det enda föremålet för uppmärksamhet kan vara en berusande förnimmelse under alla omständigheter, men när beundraren är narcissist bryts förtrollningen ofta tvärt och oväntat. När du inte längre kan användas till att blåsa upp det där bräckliga egot händer det att du själv plötsligt känner luften gå ur ditt eget ego. Det kan var förödande, särskilt om det sker flera gånger i en viktig relation, till ex med en familjemedlem eller arbetsgivare. Det är inte ovanligt att man känner sig styrd, manipulerad, hjälplös och upprörd i en sådan persons närvaro, eller att det känns som att sitta på en emotionell bergochdalbana

Inbillning, exploaterande idealisering och nedvärderingen av andra med hjälp av skamöverföring och förakt ingår i narcissistens försök att slippa känna sig bristfällig och obetydlig. I bästa fall skapar denna taktik hinder mot förtrolighet och acceptans. I en relation med en sådan person vet man aldrig hur det känns att vara älskad och uppskattad för den man är. I värsta fall blir man osäker av de ständiga förvanskningarna och ens självaktning nöts ner.

En arrogant och överlägsen attityd tjänar som en skyddsmur som håller ofullkomlighetens ”stank” borta från Narcissisten och isolerar från outhärdliga skamkänslor över personliga tillkortakommanden. En sådan person bär med sig den vassa blicken från en kritisk förälder – något som till varje pris måste undvikas. När du stöter på arrogans är det egentligen inte högmod du ser utan en djup och irrationell rädsla för att vara värdelös. Enda sättet att dämpa denna rädsla är att känna sig viktig – viktigare än alla andra.

Echo and Narcissus, John William Waterhouse, 1903

Echo and Narcissus, John William Waterhouse, 1903

I personliga relationer medför deras övertygelse om att de har rätt till allting att du måste tillgodose deras behov, men de själva behöver inte alls lyssna till vad du säger eller bry sig om att förstå dig. Om du insisterar på att de ska göra det är du ”besvärlig” eller ifrågasätter deras rättigheter. Hur vågar du sätta dig själv före mig? frågar de inom sig eller rent ut. Och om de har verklig makt över dig tycker de sig ha rätt att utnyttja dig som de själva vill, och du får inte ifrågasätta deras makt och myndighet. Lyder du inte uppfattas det som ett angrepp på deras överlägsenhet. Att trotsa dersa vilja är en narcissistisk förolämpning som kan utlösa raseri och egenrättfärdig .

Övertygelsen om att man har full rätt att kräva allt av andra är en rest av den tidiga barndomens egocentriska stadium, kring ett- till tvåårsåldern, då barnen upplever en naturlig känsla av betydelse som är en viktig del för deras utveckling.

Narcissistens attityder och beteende kan väcka många olika slags känslor hos de människor som kommer i beröring med dem. När man har med dessa personer att göra kan deras förvanskningar av verkligheten leda till att man börjar ifrågasätta sig själv och sin egen verklighetssyn.

Prismor och projektioner

Också narcissister har gjort erfarenheter som förklarar deras beteende. Vi betraktar alla livet genom erfarenheternas förstoringsglas, men narcissisten har något därutöver. Han har inte bara ett förstoringsglas utan också ett prisma som bryter och förvränger inkommande budskap så att han slipper undan den outhärdliga skamkänslan. Det betyder att man aldrig kan styra hur dessa människor uppfattar en eller förutse när de överrumplar en med någon manöver som vrider deras skam åt något annat håll, bevarar deras illusioner om sig själva eller förstärker dem på nytt efter en skada på deras ego.

Narcissisterna förflyttar – eller projicerar – ständigt delar av sig själva som de inte vill ha på andra människor. Sedan börjar de uppträda som om de andra äger dessa oönskade delar av dem själva, och de kan till och med lyckas förmå andra att känna som om de verkligen har dessa egenheter eller känslor. Detta är en omedveten process, för båda parter, men den innebär att du till sist behandlas som den smuts de har borstat av sina egna psyken, eller att du känner den förödmjukelse, vrede, utsatthet och brist på värme som de själva inte orkar bära.

Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? (Matteus 7:3), www.bricktestament.com

Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? (Matteus 7:3), www.bricktestament.com

Den svenska upplagan av ”Men jag då?” är sedan länge helt slut på förlaget, men finns kvar på andra språk:

Sök auktioner med begagnade böcker:

av Supernova 2008
Share

Liknande artiklar