En narcissistisk föräldrastil

Hade dina föräldrar den föräldrastil som är typisk för en narcissistisk familj? Känner du igen dig i följande?

 • Jag fick inte ha känslor som skulle kunna göra mina föräldrar upprörda
 • Som barn var jag tvungen att uppfylla mina föräldrars känslomässiga behov
 • Jag lärde mig tidigt att mina behov inte hade något värde, så jag slutade att försöka få dem uppfyllda
 • Jag kände att jag var tvungen att agera på ett sätt som tilltalade mina föräldrar för att undvika att bli
 • Vår familj skulle se ut som en bra familj inför utomstående, så jag var tvungen att hålla inne med familjens hemligheter
 • Ibland kunde mina föräldrars behov av att se bra ut inför andra hjälpa mig få lite positiv från dem
 • Jag förväntades kunna läsa av mina föräldrars tankar och ge dem vad de ville ha utan att de frågade
 • Om jag försökte att sätta överskreds de av föräldrarna
 • Jag fick inte begå misstag eller ändrar mig (ändra uppfattning)
 • Ju mindre emotionellt stöd jag fick av mina föräldrar, desto räddare blev jag för att förlora stödet
 • Jag lärde mig att vara super(över)ansvarig för att tillfredsställa mina föräldrar
 • Regeln i min familj var att föräldrarna fick göra själviska saker, eftersom det var ”deras rätt”
 • Jag har haft livslånga problem att skaffa och upprätthålla nära relationer
 • I relationer oroar jag mig för att den andra personen få reda på hur defekt jag är
 • Jag har ett överväldigande behov av extern (från andra) validering
 • Jag lärde mig tidigt att prestera bra för att min familj skulle bli stolt – ELLER – Även om jag gjorde bra ifrån i skolan ignorerade mina föräldrar mina prestationer
 • Jag blev splittrad i mina försök att lista ut vad mina föräldrar egentligen ville ha från mig
 • Det var farligt för mig att erkänna och uttrycka min egen kraft/styrka som barn
 • Jag hade inget egenvärde annat än genom vad jag kunde göra för min förälder
 • Mina föräldrar blev sårade eller arga när jag kritiserade dem, så jag lärde mig att inte göra det
 • Jag var tvungen att ge upp min egen för att överleva i min familj

Ordet föräldrar (pluralis) i alla frågor ovan kan ersättas med ordet förälder (singularis) i det fall dysfunktionen gäller endast din ena förälder.

Illustration av Einar Norelius från "Bland tomtar och troll"

Illustration av Einar Norelius från ”Bland tomtar och troll”

Källa: The Narcissistic Family: Diagnosis and Treatment. Stephanie Donaldson-Pressman and Robert Pressman

© Översättning SvartaKatten juni 2011
Du får kopiera denna översättning och använda den i ICKE kommersiellt syfte på villkor att du anger källan vuxnabarn.nu,
länkar tillbaka till denna sida med en klickbar länk, samt att du inte gör några ändringar i texten.

Uppdatering 2013-11-07:
Medlemmarnas svar på ”Hade dina föräldrar den föräldrastil som är typisk för en narcissistisk familj?”

Statistik "En narcissistisk föräldrastil" 2013-11-07

Statistik ”En narcissistisk föräldrastil” 2013-11-07

Share

Liknande artiklar