Den narcissistiska mammans karaktärsdrag

Textens originaltitel: ”Characteristics of Narcissistic Mothers”Kopia på originaltexten finns här (klicka) | Ursprungligen postat på: http://www.geocities.com/zpg1957/narcissists.htm, under signaturen ”Chris”, men den sidan finns inte längre | © Översättning av SvartaKatten 2011: Du får kopiera denna översättning och använda den i ICKE kommersiellt syfte på villkor att du anger källan vuxnabarn.nu, länkar tillbaka till denna sida med en klickbar länk, samt att du inte gör några ändringar i texten. | Anmärkning: Texten kan lika väl gälla en narcissistisk pappa.

Det handlar om sånt som sker i det fördolda, bakom fasaden. Den patologiskt narcissistiska föräldern uppfostrar sitt barn till att endast finnas till som en förlängning av henne själv. Det handlar om kroppsspråk. Det handlar om ogillande blickar: ”Den där blicken.” Det handlar om betoning och röstläge. Det är väldigt subtilt, det som sker, och det är mycket kraftfullt. Det är en del av vem barnet är.

Trassel (film 2010) Walt Disney Pictures.

Trassel (film 2010)

1. Allt hon förmedlar går att tillbakavisa. Allt hon uttrycker genom ord, handling, kroppsspråk, blickar, attityder, uppförande och tonläge går att dementera, bestrida och omtolka. Det finns alltid en nonchalant ursäkt eller en förklaring. Grymhet framställs som kärleksfullhet. Aggressiva och fientliga handlingar framställs som omtanke. Själviska manipulationer presenteras som gåvor. och förtal är slugt förklätt till oro. Hon vill bara ditt bästa. Hon vill bara hjälpa dig.

Hon säger sällan rakt ut att du inte duger, men varje gång du berättar om något bra du gjort – något du lyckats med – kontrar hon med något ditt syskon gjort som är mycket bättre. Eller så ignorerar hon dig helt enkelt. Eller så lyssnar hon på dig och tiger för att sedan inom kort göra något elakt mot dig så du ska förstå att inte ”förhäva dig”. Men ingen utomstående (som inte själv genomgått hennes misshandel) kommer att märka hur du blir bestraffad. Hon ser nämligen noggrant till att särskilja orsaken till bestraffningen (din glädje över din prestation) från själva bestraffningen (sin egen vägran att låta dig låna bilen när du ska åka till prisutdelningen) genom att t.ex.  låta tillräckligt mycket tid förflyta emellan de båda så att ingen annan ens ska komma på tanken att det finns en koppling.

Hennes förminskningar av dig går ofta ut på att jämföra dig med någon annan. Hon talar om hur fantastisk någon annan är, eller vilket otroligt bra jobb någon annan gjort inom ett ämnesområde du också jobbat med, eller hon pratar om hur mycket hon gillar någon annan person. Det är upp till dig att förstå kontrasten. Utan att säga ett enda ord om dig har hon låtit dig veta att du inte duger. Hon förstör din glädje över någonting du lyckats med bara genom att gratulera dig med en arg och avundsjuk röst som förmedlar hur missnöjd hon är. Återigen dementerar hon helt och hållet vad hon just förmedlat. Det är omöjligt att konfrontera någon på grund av hennes ton, hennes uppförande eller blicken hon använder när hon ser på dig. Men när din narcissistiska mamma en gång väl dresserat dig kan hon hota med fruktansvärda straff utan att säga ett enda ord. Du vet vad blickarna och tonen betyder. Därför är du alltid rädd, har alltid fel, men kan aldrig exakt sätta fingret på varför.

Eftersom hennes psykiska våld är del av en livslång kampanj för , och eftersom hon är noga med att rationalisera sitt våld, är det oerhört svårt att förklara för andra människor vad som är så illa med henne. Hon är också mycket noga med när och hur hon bedriver sitt psykiska våld. Hon är mycket hemlighetsfull – en egenskap som nästan alla misshandlare har (”Inte tvätta sin smutsiga byk offentligt!”) – och om du talar om för någon annan var hon gjort kommer hon att straffa dig. Tid och plats för hennes värsta övergrepp är noga utvald så att ingen annan hör eller ser hennes dåliga beteende. Inför andra människor kommer hon att verka vara en helt annan person. Hon kränker dig inför andra människor, men maskerar alltid sina nedvärderingar, spydigheter och sitt skvaller som oro, kärlek och förståelse (”Jag tycker så synd om stackars Carina. Hon verkar alltid ha det så svårt, men jag vet bara inte vad jag kan göra för henne!”). På grund av detta brukar barn till narcissistiska föräldrar tyvärr ofta bli varse att ingen tror dem (”Jag måste säga att när hon talar om DIG talar hon alltid så vänligt!”). Tyvärr brukar även terapeuter, på grund av att en narcissists agerande alltid går att tillbakavisa eller tolka på ett annat sätt, och även på grund av egen iver att stötta en annan förälder (om terapeuten själv är förälder), komma till den narcissistiska förälderns försvar, och förstärka din känsla av isolering och hjälplöshet (”Jag är säker på att hon inte menade så illa!”).

Trassel (film 2010) Walt Disney Pictures.

Trassel (film 2010)

2. Hon kränker dina gränser. Du känner dig som en förlängning av henne. Hon ger bort dina egna privata saker utan ditt medgivande, ibland mitt framför nosen på dig. Din mat äts från din tallrik, eller ges till andra från din tallrik. Dina grejer, t.ex. presenter du fått av henne, får återtas när som helst och utan annan förklaring än att de var aldrig dina från första början. Din tid är förpliktigad utan samråd med dig och åsikter som förmodas vara dina uttrycks av henne. (”Hon älskar att gå i kyrkan!”, ”Han skulle aldrig vilja ha något sådant”, ”Hon tycker inte om avokado”) Hon diskuterar dig, i din närvaro, som om du inte vore där. Hon håller koll på dina kroppsliga funktioner och förödmjukar dig genom att avslöja den information hon snokat reda på. Speciellt när den kan användas för att demonstrera hennes hängivenhet som mor, och belysa hennes martyrskap inför dina behov (”Mikael hade också problem med täta urinträngningar. Det var bara det att hans var mycket värre! Jag var så orolig för honom!”) Du har aldrig fått veta vad det innebär att ha ett privatliv i badrummet eller i sovrummet, och hon går igenom dina saker regelbundet. Hon frågar nyfiket, ifrågasätter och snokar i din/dina e–post/brev/dagbok/samtal. Hon vill gräva rätt på dina känslor, alldeles särskilt de smärtsamma, och söker alltid negativ information om dig som kan användas mot dig. Hon gör ofta saker tvärt emot ditt uttryckliga önskemål. Allt detta sker utan minsta tecken på eller självkritik.

Alla försök till självständighet från din sida bemöts med starkt motstånd. Normal utveckling (som att du lär dig raka dig, sminka dig, träffa flickor/pojkar) medges endast motvilligt och endast om du insisterar. Sen straffas du för din påstridighet (”Eftersom du är gammal nog för att träffa flickor så tror jag nog att du även är gammal nog att betala för dina egna kläder!”) Om du kräver åldersanpassade kläder, personvård och kontroll över ditt eget liv, eller egna rättigheter, är du ”svår” och hon förlöjligar din ”självständighet”.

Trassel (film 2010) Walt Disney Pictures.

Trassel (film 2010)

3. Hon favoriserar. Narcissistiska mödrar väljer ofta ut ett (ibland fler) barn till att vara ”favoriten” och ett annat (ibland fler) barn till att bli ”syndabocken”. Narcissisten identifierar sig med favoriten och ger privilegier åt honom eller henne så länge favoriten gör precis som mamma vill. Favoriten måste vårdas omsorgsfullt av alla i familjen. Syndabocken har inga egna behov och måste i stället ta på sig rollen som den som vårdar. Favoriten kan inte göra något fel. Syndabocken har alltid fel. Detta skapar motsättningar mellan barnen. Det ena barnet anser att mamma är klok och underbar, medan de(t) andra hatar henne. Motsättningen främjas av narcissisten genom lögner, genom uppenbar orättvisa och favoriserande. Favoriten kommer att försvara mamman och indirekt föra våldet vidare genom att leta efter orsaker att skylla syndabocken för mammans agerande. Favoriten kan också själv direkt ta på sig den narcissistiska moderns uppgifter genom att fysiskt misshandla syndabocken så att den narcissistiska mamman inte behöver göra detta själv.

4. Hon saboterar. Dina framgångar erkänns endast i den mån hon själv kan ta åt sig äran för dem. Varje framgång eller prestation som hon inte kan ta åt sig äran för ignoreras eller förminskas. Vid tillfällen då du ska vara i centrum och det samtidigt som det saknas möjlighet för henne att vara i centrum för uppmärksamheten kommer hon att försöka förhindra att tillfället inträffar över huvud taget. Går inte det påstår hon att hon inte kan komma, eller att hon ska gå tidigt, eller så låtsas hon som att det är inte är någon händelse värd att lägga märke till över huvud taget, eller så stjäl hon uppmärksamheten från dig. Hon kan också råka haspla ur sig sårade kommentarer om hur mycket bättre någon annan lyckats, eller kommentarer om hur det där du lyckats med inte är så bra som det du borde ha lyckats med, eller att det inte är fullt så lyckat som du tycker att det är. Hon saboterar genom att reta upp dig så att det blir bråk, eller beter sig särskilt obehagligt precis innan hon vet du måste vara samlad och i form för att prestera bra. Hon får ett utbrott om hon måste hjälpa dig med någonting som underlättar dina möjligheter att lyckas, eller hon rätt upp och ner vägrar att vägra att hjälpa dig med till och med småsaker. Hon är elak mot dig angående saker som perifert är förbundna med dina framgångar så att din glädje över vad du åstadkommit mattas, utan att hon sagt någonting om det rakt ut. Oavsett vad din framgång handlar om måste hon plocka ner dig och sätta dig på plats.

Trassel (film 2010) Walt Disney Pictures

Trassel (film 2010)

5. Hon förnedrar, kritiserar och svärtar ner. Hon låter dig på alla sätt veta att hon tycker mindre om dig än vad hon gör om dina syskon eller om andra människor i allmänhet. Om du beklagar dig över att du blivit illa behandlad av någon annan kommer hon ta den andra personens parti, även om hon inte alls känner den personen. Hon bryr sig inte om dessa människor, eller om det rättmätiga i dina klagomål. Hon vill bara att du ska ha klart för dig att du aldrig kan ha rätt.

Hon levererar generaliserande nålstick som är nästan omöjliga att motbevisa (alltid i en kärleksfull, omtänksam ton): ”Du har alltid varit svår”, ”Du kan vara väldigt svår att älska”, ”Du har alltid haft svårt att avsluta saker”, ”Du var mycket svår att ha att göra med”, ”Du brukar alltid orsaka problem”, ”Ingen orkar stå ut med det du gör”. Hon levererar kritik på ett indirekt sätt. Till exempel klagar hon på hur ”ingen” älskar henne, ”ingen” gör något för henne, eller ”ingen” bryr sig om henne, eller hon klagar på att ”alla” är så själviska, när du är den enda personen i rummet. Som alltid kombinerar hon kritik med tillbakavisande.

Vid samtal låter hon små förstulna kommentarer slinka ut om att hon verkligen haft fantastiskt roligt tillsammans med någon annan – när hon gjort samma sak som hon gjort även med dig  (men med dig var det inte roligt). Hon låter dig veta att hennes förhållande med någon annan person, som ni båda känner, är helt underbart på ett sätt som din relation med henne inte är – det noggrant outtalade budskapet är att du inte betyder något speciellt för henne.

Hon minimerar, nedvärderar eller ignorerar dina åsikter och erfarenheter. Dina insikter bemöts nedlåtande, tillbakavisande och med anklagelser (”Jag tror du läser för mycket!”) Och hon avfärdar information, om den kommer från dig, även i ämnen där du är en erkänd auktoritet. Vad du än säger bemöts detta med flin, himlande med ögonen eller överdrivna utrop (”Ohoh, jahaaa?!”, ”Du behöver du väl inte tala om det för mig?!”, ”Jaså, verkligen?!”). Sen gör hon klart för dig att hon inte lyssnat på ett enda ord av vad du sagt.

Tangled (film 2010) Walt Disney Pictures

Tangled (film 2010) Walt Disney Pictures

Nästa sida:
6. Hon får dig att framstå som galen.
7. Hon är avundsjuk.
8. Hon är en lögnare på så många olika sätt att man inte kan räkna dem alla.
9. Hon ska hela tiden stå i centrum för uppmärksamheten.
10. Hon manipulerar dina känslor för att livnära sig på din smärta.

© Översättning av SvartaKatten 2011
Du får kopiera denna översättning och använda den i ICKE kommersiellt syfte på villkor att du anger källan vuxnabarn.nu,
länkar tillbaka till denna sida med en klickbar länk, samt att du inte gör några ändringar i texten.
Textens originaltitel: ”Characteristics of Narcissistic Mothers” • Kopia på originaltexten finns här (klicka) • Ursprungligen postat på: http://www.geocities.com/zpg1957/narcissists.htm under signaturen ”Chris”, men den sidan finns inte längre.

Share

Liknande artiklar

Sidor: 1 2 3 4