Barn med en narcissist? Här finns praktiska råd

Många vänder sig hit för att hitta svar på frågor gällande att ha barn ihop med en narcissist och hur man som förälder bör agera när den andra föräldern är svårhanterlig, kanske rentav misshandlar det gemensamma barnet. Det kan kännas svårt att navigera myndighetsdjungeln och kanske ständigt bli misstrodd. Här kommer några praktiska saker man kan tänka på. Även om ingen rättslig tvist är aktuell för dig just nu så kan dessa saker vara bra att ha i bakhuvudet.

Skenet bedrar

Skenet bedrar

OBS! Detta är inga juridiska råd utan kunskap sammanställd av mig som är volontär på en kvinnojour i Sverige. Vuxnabarn.nu tar inget ansvar för det som sägs här. Jouren besvarar ofta dessa typer av frågor och talar enbart utifrån erfarenhet.

Om föräldrar inte kan komma överens om vårdnad kan en domstol fatta beslutet. För svenska domstolar väger barnets bästa allra tyngst. Det anses vara barnets bästa att träffa båda föräldrar så mycket som möjligt. En förälder kan bedömas som olämplig om den misshandlar barnet fysiskt eller psykiskt, struntar i sina förpliktelser som förälder, inte visar samarbetsvilja med den andra föräldern, missbrukar o.s.v. Då dömer domstolen att barnets bästa är att slippa den föräldern. Från 12 års ålder (ungefär) får barnet bestämma själv hos vem det vill bo.

Om man kan komma överens utan att blanda in domstolen men ändå inte riktigt litar på den andra föräldern kan det vara en bra idé att få ner överenskommelsen på papper. Det måste ske via socialförvaltningen i er kommun. En muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan föräldrar som inte har godkänts av socialen har ingen som helst juridisk bindning. Om du misstänker att den andra föräldern inte kommer att infria sitt löfte – se till att överenskommelsen går via socialen! Då har du bättre chans i en eventuell vårdnadstvist i domstol, och kan visa att den andra föräldern inte har uppfyllt sin del av avtalet.

Om du från denna text bara kan bära med dig två punkter, bär med dig dessa:

Samarbetsvilja

Starke man

Starke man

– Det är av yttersta vikt att du som förälder visar samarbetsvilja med den andra föräldern i alla lägen! Detta väger oerhört tungt i domstolsförhandling. Det finns tyvärr tragiska exempel där föräldrar har vägrat släppa iväg sina barn till den andra eftersom de vet att det innebär övergrepp och misshandel. Eftersom domstolen har dömt om denna lösning så strider förälderns beslut mot domen. Föräldern med goda avsikter framstår som ej samarbetsvillig och kan i värsta fall få ännu mindre av vårdnaden om den andra föräldern väljer att utnyttja detta. Oavsett hur mycket det tar emot så måste du släppa iväg dina barn till den andra föräldern och visa att du vill att barnen ska få tillgång till båda vårdnadshavare. Håll ut och tänk på att du gör det för att senare kanske få helt ensam vårdnad. Tänk på det som tidigare nämnts, att domstolen utgår från att barnets bästa är att ha tillgång till båda föräldrar lika mycket.

Bevisning

– Kom ihåg att ingen domstol i detta land dömer utan bevisning. Från dag ett – börja samla bevis på den andra förälderns olämplighet. Om barnet blir misshandlat är det bästa beviset ett läkarintyg som är giltigt i domstolsförhandling. Även vittnen som har sett blåmärken och sår kan räcka. Skriv ner allting på något sätt som indikerar datum, t.ex. i ett mail till dig själv. Dokumentera så mycket du kan. Egentagna bilder på blåmärken har väldigt lite juridisk tyngd, vilket man kanske inte kan tro men så är det. Om föräldern är hotfull mot dig eller barnet, försök att spela in telefonsamtal och behåll alla sms. Om barnet berättar om hur hemskt det har varit hos den andra föräldern, få hen att göra det inför flera vittnen. Dokumentera varenda snedsteg den andra föräldern gör, t.ex. missar att hämta från skolan eller inte kom på föräldramötet. Skriv ner hur det gick till, datum och vilka vittnen som finns till händelsen. Tänk också på att själv inte tappa besinningen eller bli hotfull (narcissister har en tendens att locka fram ens värsta sidor). Ge dem inte det trumfkortet!

Andra mycket viktiga punkter

Täck inte upp deras misstag
Scen från filmen Mommie Dearest, 1981

Mommie Dearest

– Det är viktigt att du inte täcker upp för den andra föräldern. Vi kan ta ett exempel. Det är den andra förälderns vecka den här veckan. De ringer från skolan och meddelar att hen inte har hämtat ert barn än. Åk inte dit! Desto jobbigare konsekvenserna blir för den andra föräldern, desto mer material har du som bevisar deras olämplighet. Nu har du t.ex. ett gäng lärare som vittnar om att ert barn får vänta i 3 timmar och kostar skolan pengar. De kan komma att ringa den andra föräldern och sätta in åtgärder. Om du täcker upp och åker dit direkt så sopar du undan spåren som ger dig en chans att få ensam vårdnad. Givetvis måste du förr eller senare åka om klockan börjar bli riktigt sent – men motstå den där första impulsen att åka direkt. Du anses inte olämplig som förälder om du gör detta, snarare respekterar du den andra förälderns umgängestid. Dokumentera alla dessa händelser.

Samarbetssamtal

– Socialtjänsten ska erbjuda samarbetssamtal för föräldrar som inte kommer överens. Det är till din fördel om du tar initiativ till dessa. Om den andra föräldern inte dyker upp eller är helt omöjlig under era sessioner med socialsekreteraren – dokumentera! Det är extremt ofördelaktigt för dem om de inte går med på dessa samtal.

Polisanmälan

Det finns en del att tänka på för att det ska bli en bra polisanmälan. Kanske kan det bli en separat text om intresse finns. Men om du överväger att göra en polisanmälan, gör research och förbered dig ordentligt. Förhörstillfället vid själva anmälan måste gå rätt till och tyvärr ger inte alltid polisen information om dina rättigheter.

Övrigt

Latinlärare Caligula och Jan-Erik Widgren i klassrummet, Hets 1944

Hets

– Om den andra föräldern vill ta ert barn utomlands på en resa, tänk på att du i vissa fall kan ha rätt att säga nej. Du kan också ha vissa rättigheter under vistelsen. Exempelvis kräver Brasilien att den andra föräldern och barnet kontinuerligt infinner sig på ett socialkontor och bekräftar att allt är ok under sin vistelse. Det beror på landets bestämmelser. Kolla upp det!

– Domstolar gillar inte att man smutskastar den andra föräldern eller har vredesutbrott på varandra inför barnet. Håll huvudet kallt, agera med kärlek och respekt i alla lägen även om det är svårt när man hanterar en narcissist. Skuldbelägg inte heller dig själv om det skulle råka hända. Du hanterar en sjuk person och det är inte alltid enkelt.

– Tyvärr kan en narcissistisk förälder försöka vända eventuella diagnoser eller svagheter till din nackdel. Var inte orolig. Så länge du visar genuin vilja att bli bättre så gör du inget fel. Du kan exempelvis visa att du tar mediciner eller går hos psykolog regelbundet och gör framsteg.

– Om du är kvinna och behöver prata med någon kan du alltid vända dig till en kvinnojour. Det finns även motsvarande mansjourer om än inte i samma utsträckning.

Och mitt i allt detta – glöm inte att du är fantastiskt stark som läser det här och kämpar vidare trots alla svårigheter! Du är en bra förälder och allt kommer att ordna sig.

© Anonym forummedlem januari 2015
Du får kopiera denna text och använda den i ICKE kommersiellt syfte på villkor att du anger källan vuxnabarn.nu,
länkar tillbaka till denna sida med en klickbar länk, samt att du inte gör några ändringar i texten.

Share

Liknande artiklar