Kontakt och information

Kontaktadress info@vuxnabarn.nu

ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWXYZ ÅÄÖ

ABC | Upp

Forumet är numera stängt: Det stängde i augusti 2015!

Anonym
Gäster kan posta inlägg under pseudonym på forumet genom att maila inläggstexten till: botenarne@gmail.com. Frågan/inlägget/tipset postas då vanligtvis i kategorin: Sökes.

Undringar angående cookies (”kakor”), chiffrering av lösenord, anonymitet för ip-nummer och e-postadresser, med mera, hänvisas till:

Användargrupper
Vad är användargrupper? – Användargrupper är grupper av medlemmar som delar in forumets medlemmar i lätthanterliga sektioner som forumadministratörerna kan arbeta med. Varje användare kan vara medlem i flera grupper och kan tilldelas individuella behörigheter. Detta gör det enkelt för administratörer att tilldela behörigheter för många användare på samma gång. Vissa användargrupper finns till för att förenkla forumets löpande drift. Andra grupper finns till som en service till medlemmarna, genom att medlemmarna kan gå med i grupperna och på så sätt få tillgång till fler funktioner eller fler kategorier på forumet.

Var hittar jag användargrupperna och hur går jag med i en? – Du kan visa alla användargrupper via fliken ”Användargrupper” i din kontrollpanel. Där finns en lista över tillgängliga användargrupper och en beskrivning som talar om vad gruppen har för tema och vad som krävs för att man ska kunna gå med. Vissa grupper är fritt att gå med i direkt, medan andra kräver ett godkännande från en gruppledare först.

Om du än inloggad på forumet kan du följa denna länk för vidare information om användargrupper:

Användarnamn
Ditt användarnamn blir både ditt inloggningsnamn och användarnamn. Använd endast ditt riktiga namn på forumet om du har tagit ett medvetet beslut om att synas på internet och på detta forum under ditt riktiga namn. De flesta använder ett anonymt alias. Det går att ha blanksteg i användarnamnet. Det går att använda åäö. Skriv inte din e-postadress som användarnamn!

Användarvillkor

Blogg
Det finns en personlig bloggfunktion som kan användas av dem som är registrerade och inloggade på forumet. Endast inloggade medlemmar kan läsa dessa blogginlägg.

Bokprojekt
Delta i bokprojektet. Kontaktadress är bokprojekt@vuxnabarn.nu.

Bot

Boten Arne
Gäster kan posta inlägg på forumet genom att maila inläggstexten till: botenarne@gmail.com. Frågan/inlägget/tipset postas då vanligtvis i kategorin: Sökes.

Chatt
Det finns en minichatt som kan användas av dem som är registrerade och inloggade på forumet.

Copyright

  • Du får kopiera texterna som finns publicerade här på bloggen och använda dem i ICKE kommersiellt syfte på villkor att du anger källan vuxnabarn.nu och länkar tillbaka, samt att du inte gör några ändringar i texterna. Länken ska leda till den specifika sida som texten kopierats ifrån och vara klickbar!
  • Du får INTE använda eller sprida texterna som finns publicerade på FORUMET! (av integritetsskäl)

DEF | Upp

Dolda kategorier
Se även Användargrupper

På forumet finns dolda kategorier som endast kan nås och läsas av medlemmar i en viss specifik användargrupp. För att få tillgång till en sån kategori måste du alltså bli medlem i en användargrupp. Några av dessa grupper innehåller samma typ av diskussioner som kategorin ”Om och för vuxna barn”, men man diskuterar med en begränsad skara medlemmar som alla genomgått ett ansökningsförfarande först, och som alla har skrivit inlägg och presenterat sig. Man har överblick över vilka som finns med på listan över gruppmedlemmar.

Om du än inloggad på forumet kan du följa denna länk för vidare information om användargrupper:

E-postadress
Fyll i en giltig e-postadress när du registrerar dig på forumet. Du måste kunna ta emot e-post till den adress du fyller i eftersom forumet kommer att skicka ett aktiveringsmail till dig. Om du inte kan ta emot aktiveringsmailet kan du inte aktivera ditt konto.

Efterlysning
Söker du någon eller något? Posta din eftersökan i kategorin: Sökes. Gäster kan posta inlägg på forumet genom att maila inläggstexten till: botenarne@gmail.com.

Feedburner

Felanmälan
Rapportera tekniska fel i forumkategorin Frågor och Svar, eller skicka din felanmälan via e-post till info@vuxnabarn.nu

Forum

Forumet är numera stängt: Det stängde i augusti 2015!

Forumregler

Forumet är numera stängt: Det stängde i augusti 2015!

Frågor
Gå med på forumet, eller använd vår generella kontaktadress, som är info@vuxnabarn.nu. Gäster kan posta inlägg på forumet genom att maila inläggstexten till: botenarne@gmail.com. Frågan/inlägget/tipset postas då vanligtvis i kategorin: Sökes.

Förslag

GHI | Upp

Gå med på forumet

Inloggning på forumet
Logga in på forumet här: Logga in. Vid problem med att logga in, kontrollera att ditt konto är aktivt och att du har rätt användarnamn och lösenord. Om inte, läs här:

Integritetspolicy

Intervju
Söker du någon att intervjua? Posta din efterlysning i kategorin: Sökes. Gäster kan posta inlägg på forumet genom att maila inläggstexten till: botenarne@gmail.com.

JKL | Upp

Kommentarer på bloggen/på startsidan
Alla kommentarer godkänns direkt, utom sådana som automatiskt klassas som spam, och utom sådana som innehåller länkar. Kommentarer med länkar hamnar i kö och måste godkännas av administratör innan de publiceras. Lägg märke till att vi inte särskilt ofta svarar på kommentarerna här i bloggen. Vill du diskutera är det bättre att du själv registrerar dig på forumet.

Kontakt
Generell kontaktadress är info@vuxnabarn.nu.

Kritik

Litteratur

Länka till oss

HTML:
<a title="För dig som är ett vuxet barn som blivit psykiskt- eller fysiskt misshandlad av din förälder eller din familj. Här kan du läsa om-, och prata med-, andra vuxna barn" href="http://vuxnabarn.nu/" target="_blank"> Vuxna Barn till Narcissistiska Föräldrar</a>

BBkod för forum:
[url=http://vuxnabarn.nu/]Vuxna Barn till Narcissistiska Föräldrar[/url]

Lösenord
Välj ett säkert lösenord som består av både bokstäver och siffror. Detta lösenord ska du hålla hemligt. Du kommer aldrig att behöva avslöja detta lösenord vid kontakt med någon på detta forum eller någon annanstans. Skicka aldrig lösenordet i mail till någon över huvud taget, och dela inte med dig av detta lösenord på något annat sätt.

MNO | Upp

Moderator på forumet

Nätverk
Forumkategori: Stödgrupper – Här samlar vi all information om självhjälpsgrupper, stödgrupper och nätverk. Informera om den grupp du är med i här, eller efterlys fler deltagare till en grupp som du vill starta på din ort.

PQR | Upp

Personliga meddelanden, PM
Du måste vara registrerad och inloggad för att kunna skicka personliga meddelanden (PM). Efter att du registrerat dig måste du först ha skrivit tre (3) inlägg på forumet innan PM-funktionen automatiskt aktiveras för ditt konto.

Prenumerera

Projektarbete
Söker du samarbetspartners, eller något annat? Posta din eftersökan i kategorin: Sökes. Gäster kan posta inlägg på forumet genom att maila inläggstexten till: botenarne@gmail.com.

Psykoterapi
Text från Vårdguiden: ”Psykoterapi är en systematisk och målinriktad samtalsbehandling. Den bygger på psykologisk teori och är en beprövad metod. Psykoterapi bedrivs av legitimerade psykologer eller av psykoterapeuter. Psykoterapi har goda, väl dokumenterade effekter vid olika former av psykisk ohälsa. Det gäller till exempel depression och ångesttillstånd, ätstörningar, sömnsvårigheter, personliga kriser och samlevnadsproblem.”

För att veta vilken typ av psykoterapi som är lämplig för just dig behöver du först genomgå en grundlig utredning hos en legitimerad psykolog och psykoterapeut. I vissa fall kan man få psykoterapi genom den offentliga landstingsvården, men det kan vara svårt eftersom resurserna inom landstingen brukar vara ganska knapphändiga. Du kan även pröva att vända dig till företagshälsovården som är kopplad till din arbetsplats, eller till din kyrka/församling. Det finns även möjlighet, om man har ekonomi till det, att kontakta en privat legitimerad psykolog och psykoterapeut.

Publicera din egen text här på bloggen
Vi vill gärna ha fler texter att publicera här på bloggen! Speciellt texter där människor berättar om sina egna personliga erfarenheter. Maila din text till kontaktadressen info@vuxnabarn.nu.

Registrera dig på forumet

Reklam
Forumregel 1.3. Reklam för kommersiell verksamhet är förbjudet. Det är inte tillåtet att t.ex. “ragga klienter” här.

RSS

 STU | Upp

Samarbete
Om du söker intervjupersoner eller samarbete kring något projekt kan du posta en efterlysning i forumkategorin: Sökes. Gäster kan posta inlägg på forumet genom att maila inläggstexten till: botenarne@gmail.com.

Vill du samarbeta med oss får du gärna gå med på forumet och bli aktiv där. Vill du hjälpa till att skriva texter här i bloggen, maila dina texter till kontaktadressen info@vuxnabarn.nu. Vi vill särskilt gärna ha fler texter, som handlar om egna personliga erfarenheter, att publicera här.

Vi som står bakom forumet, forumfunktionärerna, samarbetar bara med personer som deltar aktivt på vårt forum, och/eller som författar och publicerar egna texter här på vår blogg/startsida.

Självhjälpsgrupper
Forumkategori: Stödgrupper – Här samlar vi all information om självhjälpsgrupper, stödgrupper och nätverk. Informera om den grupp du är med i här, eller efterlys fler deltagare till en grupp som du vill starta på din ort.

Skicka in en text som ska publiceras här i bloggen
Vi vill gärna ha fler texter att publicera här på bloggen! Speciellt texter där människor berättar om sina egna personliga erfarenheter. Maila din text till kontaktadressen info@vuxnabarn.nu.

Spam
Forumregel 1.3. Reklam för kommersiell verksamhet är förbjudet

Spambot

Ställ en fråga
Gå med på forumet och ställ din fråga till medlemmarna. Gäster kan posta inlägg på forumet genom att maila inläggstexten till: botenarne@gmail.com. Frågan/inlägget/tipset postas vanligtvis i kategorin: Sökes.

Stödgrupper
Forumkategori: Stödgrupper – Här samlar vi all information om självhjälpsgrupper, stödgrupper och nätverk. Informera om den grupp du är med i här, eller efterlys fler deltagare till en grupp som du vill starta på din ort.

Teamet

Teknisk support
Forumkategori: Frågor och Svar – Den här kategorin innehåller vanliga frågor om forumet och dess funktioner. Här kan du ställa frågor om forumets tekniska funktioner och även felrapportera. Du hittar även många svar på forumsidan: FAQ/Vanliga frågor.

Terapi
Se psykoterapi

Tipsa
E-post:  info@vuxnabarn.nu, eller: botenarne@gmail.com

Trådmaskinen
Vår andra bot: tradmaskinen@vuxnabarn.nu

Uppsats
Söker du samarbetspartners, intervjuobjekt eller något annat? Posta din efterlysning i kategorin: Sökes. Gäster kan posta inlägg på forumet genom att maila inläggstexten till: botenarne@gmail.com.

VWXYZ | Upp

ÅÄÖ | Upp

Share

Liknande artiklar