Med omedelbar verkan

Härmed säger jag upp dig från rollen som min förälder.

Med omedelbar verkan slutar dina skyldigheter och privilegier gällande mig. Med tanke på hur bristfälligt du uppfyllt dina åtaganden så antar jag att detta inte kommer att innebära någon större förändring för dig i praktiken.

Likafullt är det viktigt för mig att officiellt rensa bort mina förväntningar på dig.

Jag löser dig från ansvaret att vara ett stöd, både praktiskt och emotionellt.

Jag löser dig från ansvaret att inkludera mig i familjen.

Jag löser dig från ansvaret att hålla reda på vad jag gör och vad som händer i mitt liv.

Jag löser dig från ansvaret att uppmärksamma mig på bemärkelsedagar och andra firanden.

Jag löser dig från ansvaret att hjälpa mig med något.

Jag löser dig från ansvaret att lyssna på mig.

Jag tar ifrån dig rätten att skryta om mig. Du har ingen del i mitt liv längre och mina framgångar tillhör bara mig.

Jag löser mig själv från ansvaret att anpassa mig till dig när vi ses.

Jag löser mig själv från förhoppningen om att känna mig som en fullvärdig medlem av familjen och hoppet om den relation jag ville ha med dig.

Jag löser mig själv från ansvaret att hålla reda på vad som händer i ditt liv.

Jag löser mig själv från ansvaret att uppmärksamma dig på bemärkelsedagar och andra firanden.

Jag löser mig själv från ansvaret att lyssna på dig.

Jag löser mig själv från ansvaret att hjälpa dig när du blir äldre.

Jag lovar mig själv att göra det som behövs för att komma vidare från den bitterhet, ilska och sorg som kommer upp ibland.

Jag lovar mig själv att vara mer uppmärksam på vilka som ger mig stöd och energi, och att glädjas åt det.

Jag lovar mig själv att ha realistiska förväntningar på hur jag kan må, och att kämpa vidare även om det blir bakslag.

Jag lovar mina framtida barn att lära mig av min historia så att de får en bättre förälder än vad jag hade.

Jag lovar mig själv att göra mitt bästa för att bete mig värdigt och i enlighet med mina värderingar när du kommer på tal eller när vi råkar ses.

Vägs ände

Vägs ände

© Ysanja 16 nov 2010
Du får kopiera denna text och använda dem i ICKE kommersiellt syfte på villkor att du anger källan vuxnabarn.nu,
länkar tillbaka till denna sida med en klickbar länk, samt att du inte gör några ändringar i texten.

Share

Liknande artiklar