Om vuxna barn, terapi och självhjälp
Många vänder sig hit för att hitta svar på frågor gällande att ha barn ihop med en narcissist och hur man som förälder bör agera när den andra […]

Barn med en narcissist? Här finns praktiska råd

Många vänder sig hit för att hitta svar på frågor gällande att ha barn ihop med en narcissist och hur man som förälder bör agera när den andra […]

Psykisk misshandel av barn är sådana handlingar, eller sådan underlåtenhet att handla, som stör barnets intellektuella och emotionella utveckling, dess självkänsla, sociala kompetens och förutsättningar för nära känslomässiga […]

Psykiskt våld mot barn

Psykisk misshandel av barn är sådana handlingar, eller sådan underlåtenhet att handla, som stör barnets intellektuella och emotionella utveckling, dess självkänsla, sociala kompetens och förutsättningar för nära känslomässiga […]

Psykologisk resiliens är en individs förmåga att hantera stress, motgångar och trauma. Denna förmåga kan leda till att individen ”studsar tillbaka” till ett tidigare tillstånd av normal funktion, […]

Resiliens, motståndskraft, återhämtningsförmåga

Psykologisk resiliens är en individs förmåga att hantera stress, motgångar och trauma. Denna förmåga kan leda till att individen ”studsar tillbaka” till ett tidigare tillstånd av normal funktion, […]

Här kommer del två av utvärderingen av vårt forum, vilken har frågeställningen: Fungerar vårt forum som en självhjälpsgrupp? Blir man, som vuxet barn till en narcissistisk förälder, hjälpt […]

Nätforumet vuxnabarn.nu som självhjälpsgrupp – utvärdering del 2

Här kommer del två av utvärderingen av vårt forum, vilken har frågeställningen: Fungerar vårt forum som en självhjälpsgrupp? Blir man, som vuxet barn till en narcissistisk förälder, hjälpt […]

För mig är det så att jag alltid har haft minnen av övergrepp – sexualiserat våld – som min pappa utsatte mig för under min uppväxt. Men så […]

Ett ögonblick i sänder

För mig är det så att jag alltid har haft minnen av övergrepp – sexualiserat våld – som min pappa utsatte mig för under min uppväxt. Men så […]

En droppe droppad i Livets älv har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varje droppe. Hjälp till att hålla de andra oppe! ~ Tage […]

Nätforumet vuxnabarn.nu som självhjälpsgrupp – medlemmarnas utvärdering

En droppe droppad i Livets älv har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varje droppe. Hjälp till att hålla de andra oppe! ~ Tage […]

Om narcissism